etransport.pl: Bezpieczna firma transportowa 2012

15.05.12

Szkolenie dla właścicieli firm, osób zarządzających transportem oraz kierowców firm transportowych.więcej...

etransport.pl: Wypadek niedaleko Radomia

29.07.11

Krajowa droga numer 12 jest zablokowana po wypadku niedaleko Radomia.

etransport.pl: Polsko–czeskie konsultacje w sprawie transportu wodnego śródlądowego

08.11.10

W dniach 2-3 listopada br. we Wrocławiu odbyły się polsko–czeskie konsultacje w sprawie transportu wodnego śródlądowego.

Czarna lista barier zamawiających i zamówień

01.09.14

Częste zmiany prawa, nieprecyzyjna i budząca wątpliwości definicja umowy o podwykonawstwo, brak jasności w stosowaniu umowy ramowej, zbyt daleko idące konsekwencje przepisu wykluczającego z postępowań wykonawcę płacącego karę umowną za wyrządzoną szkodę oraz brak literalnej wykładni przepisu dotyczącego wykluczenia wykonawcy winnego szkody, problemy z wykluczeniem wykonawcy podającego fałszywe informacje. To tylko 6 z aż 22. problemów, które zostały zestawione w raporcie „Czarna lista barier dla zamawiających - edycja 2014”.

etransport.pl: TachoScan Driver

08.12.11

Zawód kierowcy to niewątpliwie bardzo ciężka i odpowiedzialna praca. Niezwykle ważne jest w niej przestrzeganie unijnych oraz polskich przepisów określających normy czasu pracy, jazdy i odpoczynków. Niestety przepisy dotyczące branży transportowej zmieniają się jak w kalejdoskopie.

etransport.pl: STILL podbija Skandynawię

01.03.10

Firma STILL nawiązała współpracę z fińskim przedsiębiorstwem KONEKESKO OY, rozpoczynając tym samym ekspansję na rynku skandynawskim.