etransport.pl: Bezpieczna firma transportowa 2012

15.05.12

Szkolenie dla właścicieli firm, osób zarządzających transportem oraz kierowców firm transportowych.więcej...

Europejskie podsumowanie roku 2013: Eurobarometr pokazuje wzrost wiary w ożywienie gospodarcze

08.01.14

Zgodnie z wynikami ostatniego badania Eurobarometru Europejczycy znacznie lepiej postrzegają sytuację gospodarczą w Europie. Ponad połowa Europejczyków (51 proc.) ocenia przyszłość UE optymistycznie (wzrost z 49 proc. w stosunku do Eurobarometru z wiosny 2013 r.). W sumie 43 proc. obywateli (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu) jest zdania, że UE podejmuje właściwe działania w celu wyjścia z kryzysu i stawienia czoła nowym globalnym wyzwaniom.

Remont wiaduktu w Rybniku

08.06.10

Remont wiaduktu w RybnikuPrzy sprzyjających warunkach pogodowych we wtorek (8 czerwca) zostanie zamknięta ulicy Włościańska w Rybniku. Utrudnienia związane są z remontem wiaduktu, realizowanym w ramach przebudowy układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnik-Kłokocin.

To zadanie, które obejmuje następujące prace:
- przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Włościańskiej, polegającą na rozbiórce istniejącego obiektu i budowie nowego,
- przebudowie ul. Włościańskiej, polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni, dojazdu do osiedla, ciągu pieszo-rowerowego, podjazdów do garaży oraz chodnika. Roboty obejmą teren rozpoczynający się przed remontowanym wiaduktem aż do skrzyżowania z ul. Rycerską oraz obszar na ulicy Poligonowej - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Włościańską do istniejącego zakończenia drogi w strefie przemysłowej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na przebudowywanym odcinku ulicy Włościańskiej i Rycerskiej.

etransport.pl: 10 milionów na nowy zjazd z A2...

01.08.12

Artur Toronowski, prezes firmy Citronex i jeden z najbogatszych Polaków, jest gotowy dołożyć 10 mln zł do budowy zjazdu na lubuskim odcinku autostrady A2. - Wybudowałem w pobliżu stację benzynową za 30 mln zł. Odkąd otworzyli autostradę, ruch zamiera.

Przetargi budowlane w drugiej połowie 2012 roku

15.06.13

W drugim półroczu 2012 roku najwięcej publikacji odnośnie rozstrzygniętych przetargów odnotowano w lipcu – było to aż 1009 wyników, co daje 27% wszystkich w tym kwartale.

etransport.pl: 1400 miejsc dla stażystów w branży logistycznej w Szkocji

29.01.10

Skills Development Scotland przyznał ostatnio fundasze na utworzenie 1400 miejsc dla osób "w każdym wieku", zainteresowanych stażem w szkockim sektorze logistycznym w ramach programu Modern Apprentice (MA)