Podróżujmy bezpiecznie

29.07.12

Podróżujmy bezpiecznieW tym roku około 130 milionów Europejczyków zaplanowało urlop w innym państwie Unii Europejskiej. Blisko trzy czwarte tych osób przynajmniej raz skorzysta z samochodu lub motocykla, by dotrzeć w zamierzone miejsce. Niektórzy urlopowicze, co jest nieuniknione, będą uczestnikami wypadku drogowego – w drodze na urlop lub podczas samego urlopu. I co wtedy? Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne, by pomóc ofiarom wypadków drogowych o charakterze transgranicznym.

więcej...

etransport.pl: Rosja wypowiada konwencję TIR. Komisja Europejska nie interweniuje

29.11.13

Według zapowiedzi służb celnych Federacji Rosyjskiej 1 grudnia 2013 r. karnety TIR przestaną być honorowane na terenie tego kraju. Wywoła to nie tylko znaczące opóźnienia w ruchu transgranicznym, ale i trudne do oszacowania straty dla zagranicznych, w tym polskich, przewoźników.

Leszno: ul. Dworcowa zamknięta

08.03.11

Dziś (7 marca) rozpoczął się drugi etap przebudowy ulicy Dworcowej i placu przed dworcem PKP w Lesznie.

W ubiegłym roku wykonawca przebudował wzdłuż ul. Dworcowej sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz nawierzchnię chodników i parkingów. W tym roku pozostało do wykonania nowe oświetlenie, a także całkowita wymiana nawierzchni jezdni. Przebudowane zostaną też nawierzchnie jezdni i chodników na placu przed dworcem PKP wraz z oświetleniem i kanalizacją, a na zakończenie na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Święciechowską wybudowane zostanie małe rondo.

W związku z rozpoczęciem prac ul. Dworcowa i plac przed dworcem PKP zostaną zamknięte dla ruchu kołowego, natomiast pieszo do dworca będzie można dostać się przebudowanymi już wcześniej chodnikami.

etransport.pl: Śmiertelny wypadek pod Środą Śląską

22.12.13

Policja zaleca objazdy.

Wady i zalety systemu „Zaprojektuj i Zbuduj” cz. III

29.01.11

Wady i zalety systemu „Zaprojektuj i Zbuduj” cz. IIIProgram Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, wydanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego oraz część informacyjną.

Legnica wyda więcej na remonty i przebudowy dróg

01.05.13

29 kwietnia Rada Miejska Legnicy przyjęła prezydencki projekt uchwały dotyczącej zmian budżetu miasta na rok 2013.
Najważniejsze zmiany dotyczą przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na remonty i modernizację legnickich dróg.