Audyt brd – projektowanie z gwarancj bezpieczestwa

08.07.10

Audyt brd – projektowanie z gwarancj bezpieczestwaJestemy w trakcie implementacji do naszych przepisw dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE w sprawie zarzdzania bezpieczestwem infrastruktury drogowej. Jej stosowanie jest obligatoryjne dla transeuropejskiej sieci drg, a fakultatywne dla projektw drogowych finansowanych z udziaem funduszy Unii Europejskiej. Stao si wic konieczne uzupenienie dotychczasowych procedur projektowych o dodatkowe elementy ocen, wrd ktrych znajduje si audyt bezpieczestwa ruchu drogowego.

wicej...

etransport.pl: Dbica najsilniejsz polsk mark opon

22.12.13

Dbica jest 5-t najczciej wybieran mark w Polsce i zajmuje 14-st pozycj wrd najmocniejszych marek produktw niespoywczych oraz pierwsz wrd producentw opon w Polsce.

etransport.pl: System aukcyjny SunTRUCK

01.03.11

Na rynku usug internetowych w cigu kilku lat pojawiy si firmy oferujce narzdzia uatwiajce sprzeda adunkw z zakadw produkcyjnych firmom spedycyjnym lub transportowym.

etransport.pl: Wycieczka do Kopenhagi dla uczestnikw Skandynawigacje

22.02.11

Konferencja “Skandynawigacje 2011 to nie tylko eksperckie wykady, ktre wzbogac Pastwa wiedz o specyfice dziaalnoci transportowej i logistycznej na rynkach krajw skandynawskich.

Legnicki wiadukt do przebudowy

01.06.12

Legnicki Zarzd Drg Miejskich rozstrzygn przetarg na wyonienie wykonawcy przebudowy wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w cigu Alei Pisudskiego. Wpyno sze ofert speniajcych kryteria formalno-prawne tego zamwienia publicznego. Zdecydowanie rniy si one midzy sob cenami, ktrych rozpito przekraczaa a 2 miliony zotych. Wykonanie inwestycji powierzone bdzie konsorcjum firm: Adam Zamirski Zakad Inynierii Ldowo-Wodnej „JAZ” z Kunic (Lider) i Przedsibiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. w Gogowie, ktre przedstawio najkorzystniejsz cenowo ofert. Warto robt ma wynie niespena 3,5 mln z brutto.

Ta naleca do najwaniejszych obecnie legnickich inwestycji drogowych rozpocznie si w czerwcu, a powinna by zakoczona jeszcze w tym roku. W miejskim budecie zarezerwowano na ten cel pienidze. Miasto pozyskao dofinansowanie na zadanie z rezerwy celowej budetu pastwa w wysokoci okoo 1,9 mln z. Wiadukt skada si z dwch uoonych obok siebie obiektw mostowych.

1 X – utrudnienia w Krakowie

01.10.13

Inauguracja roku akademickiego na UJ. Utrudnienia komunikacyjne. W dniu 01.10.13 r. w godz. 10.00 - 10.50 w zwizku z przemarszem z okazji inauguracji roku akademickiego wystpi utrudnienia w ruchu na trasie:

Collegium Maius, ul. Jagielloska 15, ul. w. Anny, Planty, ul. Marszaka J.Pisudskiego, ul. Wenecja, ul. Krupnicza, Audytorium Maximum.