Audyt brd – projektowanie z gwarancj bezpieczestwa

08.07.10

Audyt brd – projektowanie z gwarancj bezpieczestwaJestemy w trakcie implementacji do naszych przepisw dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE w sprawie zarzdzania bezpieczestwem infrastruktury drogowej. Jej stosowanie jest obligatoryjne dla transeuropejskiej sieci drg, a fakultatywne dla projektw drogowych finansowanych z udziaem funduszy Unii Europejskiej. Stao si wic konieczne uzupenienie dotychczasowych procedur projektowych o dodatkowe elementy ocen, wrd ktrych znajduje si audyt bezpieczestwa ruchu drogowego.

wicej...

etransport.pl: Gosowanie w sprawie czasu pracy kierowcw przesunite

22.05.10

Ku zaskoczeniu obserwatorw, Parlament Europejski przesun na czerwiec majce si odby w tym tygodniu gosowanie i debat w sprawie rozcignicia zasad regulujcych czas pracy na kierowcw pracujcych na wasny rachunek.

etransport.pl: Przepisy blokuj metody walki z zim

22.01.12

Polskie prawo uniemoliwia stosowanie alternatywnych, bezpiecznych rodkw do odnieania ulic – twierdz eksperci Instytutu Komiana. Za taki stan rzeczy odpowiada rozporzdzenie Ministra rodowiska, okrelajce rodzaje rodkw dozwolonych do usuwania niegu i lodu na drogach publicznych.

etransport.pl: Mandaty bd znacznie drosze. Ju od poowy maja!

08.04.12

Nowy taryfikator zaostrzajcy kary dla kierowcw za m.in. rozmow wtrakcie jazdy przez komrk, przewz dzieci bez fotelika iwyprzedzanie wniedozwolonych miejscach - podpisa wrod szef MSW Jacek Cichocki. Nowe przepisy wejd wycie prawdopodobnie ju wmaju.

etransport.pl: Krajowy System Poboru Opat w 2013r. przynis ju miliard z

15.12.13

Tylko w biecym roku, w okresie od 1 stycznia do 30 listopada, na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) wpyno ponad 1,08 mld z. z Krajowego Systemu Poboru Opat (KSPO).

etransport.pl: Alphabet Polska z nagrod za najlepsz usug

29.04.13

Alphabet Polska zwyciy w tegorocznym Plebiscycie Fleet Derby, zdobywajc nagrod za najlepsz usug Car Fleet Management.