Dofinansowanie projektów infrastrukturalnych

08.01.11

Do 31 stycznia 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z budową i rozbudową infrastruktury transportowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - projekty rezerwowe.

Nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie może być przyznane na realizację następujących zadań:
- budowa bądź modernizacja odcinków dróg krajowych i wojewódzkich Polski Wschodniej,
- budowa obwodnic oraz mostów, tuneli, wiaduktów, estakad, węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg,  
- budowa infrastruktury towarzyszącej tym obiektom, m.in.: zjazdów, zatok, chodników, ciągów i ścieżek rowerowych, ekranów akustycznych, barier ochronnych, sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych.więcej...

Wrocław: konsultacje dla klimatu

22.12.10

Wrocław dynamicznie się przeobraża, a prawdziwym wyzwaniem stała się poprawa jakości życia mieszkańców. Dla dalszego rozwoju miasta, kluczowym jest, aby Wrocław stał się miastem wygodnym, tanim i odpowiedzialnym. Dlatego ruszył projekt "Wrocław dla klimatu", którego celem jest przeobrażenie Wrocławia w najbardziej zielone i przyjazne miasto w Europie Środkowej, skupiając się na podniesieniu atrakcyjności miasta pod względem jakości życia lokalnej społeczności. Projekt zakrojony jest na szeroką skalę i obejmuje osiem głównych obszarów tematycznych: transport, ciepłownictwo, budynki, energetyka, woda, odpady, zieleń oraz powietrze.

etransport.pl: Zarzuty w sprawie kradzieży ciężarówek

29.12.13

Policjanci i prokuratorzy z Szamotuł rozliczyli kolejnego podejrzewanego o kradzieży ciężarówek. W tej sprawie zarzuty usłyszały już cztery osoby. Szacowane straty opiewają na kilka milionów złotych.

etransport.pl: Łapówka za prawo jazdy

15.05.13

Instruktor usłyszał ponad 100 zarzutów.

etransport.pl: Poranny paraliż trójmiejskiej obwodnicy

15.08.11

Dzisiejsze utrudnienia drogowe na obwodnicy to wynik czterech kolizji, do których doszło niemal jednocześnie przed godziną 7.

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych

01.07.14

Dobiegają końca konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). Projekt z 2 czerwca br. otrzymało do zaopiniowania dwadzieścia różnych organizacji. Dokument przesłano do branżowych stowarzyszeń inżynierskich i drogowych, formalnych i nieformalnych zrzeszeń samorządowych oraz instytucji związanych z budownictwem drogowym i transportem. Termin zgłaszania uwag upływa 2 lipca br.