Dofinansowanie projektów infrastrukturalnych

08.01.11

Do 31 stycznia 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z budową i rozbudową infrastruktury transportowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - projekty rezerwowe.

Nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie może być przyznane na realizację następujących zadań:
- budowa bądź modernizacja odcinków dróg krajowych i wojewódzkich Polski Wschodniej,
- budowa obwodnic oraz mostów, tuneli, wiaduktów, estakad, węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg,  
- budowa infrastruktury towarzyszącej tym obiektom, m.in.: zjazdów, zatok, chodników, ciągów i ścieżek rowerowych, ekranów akustycznych, barier ochronnych, sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych.więcej...

Obwodnica Piotrkowa Trybunalskiego

22.02.11

1 marca mija termin składania ofert na wykonanie trzeciego odcinka obwodnicy N-S w Piotrkowie Trybunalskim, który połączy ulicę Słowackiego z projektowanym przedłużeniem ulicy Modrzewskiego.

W ramach inwestycji powstanie blisko 500-metrowy odcinek jezdni wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Projektowana ulica będzie posiadać dwie jezdnie o szerokości 7 metrów, które stopniowo ulegną zwężeniu w jedną jezdnię dwupasową o szerokości 7 metrów.

Ponadto, wykonana będzie kanalizacja deszczowa i wodociąg wraz z przyłączami oraz oświetlenie uliczne, rozbudowana zostanie także sygnalizacja świetlna. Firma, która wygra przetarg, będzie miała 6 miesięcy na wykonanie inwestycji licząc od dnia podpisania umowy.

Detektory w systemach WIM cz. II

22.06.12

Detektory w systemach WIM cz. IIWażenie pojazdów w ruchu jest to proces estymacji nacisków statycznych na podstawie pomiarów dynamicznych nacisków kół pojazdu na podłoże, w sytuacji, kiedy kontakt obiektu mierzonego z czujnikiem jest bardzo krótki. System, który realizuje taki proces nazywa się właśnie systemem WIM (Weigh in Motion). W systemach WIM możliwe jest wykorzystanie następujących czujników: pojemnościowego, tensometrycznego, światłowodowego (opisanych w części I) oraz piezoelektrycznego i kwarcowego.

Prezydenci z apelem o drogę

22.03.13

We wrocławskim Ratuszu odbył się briefing prezydentów Poznania - Ryszarda Grobelnego i Wrocławia - Rafał Dutkiewicza na temat budowy drogi S5.

Prezydenci wskazali ogromną potrzebę powstania dobrego połączenia drogowego. Mówili o konieczności przyspieszenia działań, by zachód Polski w osi północ-południe miał połączenie drogowe z prawdziwego zdarzenia. Ryszard Grobelny i Rafał Dutkiewicz zaapelowali do Rządu, by droga S5 przeszła jak najszybciej z planów odkładanych od lat w konkretne działania na rzecz mieszkańców Zachodniej Polski.

etransport.pl: Śmiertelny wypadek

01.05.10

Około godz. 17 doszło do tragicznego wypadku w Modliborzu na drodze krajowej nr 1 w powiecie włocławskim.

Inwestycje drogowe w Tarnowie

22.03.11

Nowe rondo, dodatkowy pas ruchu i rewitalizacja ulicy to inwestycje, które zostaną przeprowadzone w Tarnowie.

Nowe rondo ma powstać w miejsce ronda tymczasowego u zbiegu ulicy Słonecznej oraz Starodąbrowskiej. Na razie wiadomo, że rondo będzie miało trzy pasy ruchu, ponad 50 metrów średnicy, a pełny rozdział pasów ruchu na dolotach do ronda usprawni ruch na skrzyżowaniu. Gotowy projekt rozwiązań drogowych w tym rejonie zostanie przedstawiony pod koniec marca. Nowe rondo będzie rondem turbinowym, a koszt jego budowy wyniesie około 7 mln zł. Jeżeli możliwości budżetowe pozwolą, realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w przyszłym roku.