etransport.pl: Wyniki finansowe Dachser za 2010 rok

29.04.11

DACHSER zwiększa przychody o 19% i tworzy ponad 1 750 nowych miejsc pracywięcej...

etransport.pl: Umawiali się na skok na policyjnej częstotliwości

29.06.11

Dwaj młodzi mężczyźni, planując kradzież naczepy ciężarówki rozmawiali o tym przez radiotelefon na policyjnej częstotliwości.

Rowerowe miasta

08.03.12

Rowerowe miastaW niemieckim Fryburgu w ciągu zaledwie 20 lat udało się podwoić liczbę podróży wykonywanych rowerem, co daje 27% udział tego rodzaju podróży w ogólnej liczbie przejazdów. W tym samym czasie wzrósł wskaźnik korzystania z transportu publicznego. Z kolei we włoskim Bolzano wskaźnik udziału ruchu rowerowego wzrósł z 18% do 29% w czasie zaledwie siedmiu lat. Osiągnięto to stosując innowacyjne metody marketingu oraz dzięki stworzeniu spójnej sieci korytarzy ruchu rowerowego. Przykłady te pokazują, że tworzenie „miasta rowerowego” wymaga woli, zapału oraz starań lokalnych polityków i społeczności.

Remont ul. Jaworzyńskiej w Legnicy

08.03.13

- Modernizacje i przebudowy dróg w mieście były, są i będą przez szereg lat naszym priorytetem inwestycyjnym – podkreśla prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski i dodaje – Bezpieczny i funkcjonalny układ komunikacyjny jest ważny dla wszystkich mieszkańców. Oczywiście, numer jeden to Jaworzyńska.

Zieleń receptą na zanieczyszczenia i odtrutką dla cywilizacyjnych toksyn cz. I

22.08.12

Zieleń receptą na zanieczyszczenia i odtrutką dla cywilizacyjnych toksyn cz. IRoślinna zieleń w pasach ulic i dróg, poza walorami estetycznymi, wypełnia funkcję tzw. zielonych płuc, czyli filtruje powietrze i dostarcza tlen. Prof. dr hab. Stanisław W. Gawroński z SGGW w Warszawie, podkreśla jeszcze inną istotną rolę zieleni, porównując jej funkcję do tej, jaką w organizmie odgrywa wątroba. Roślina zatem przechwytuje, zatrzymuje i przetwarza toksyny, w ten sposób neutralizując zagrożenia dla siebie i również dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Kryteria oceny ofert - przyjęte rozwiązania i propozycje zmian

22.09.11

Kryteria oceny ofert - przyjęte rozwiązania i propozycje zmianW przypadku realizacji dużych projektów infrastrukturalnych znaczącą rolę odgrywają kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Szczególne kontrowersje budzi kwestia rażąco niskiej ceny, zwłaszcza w kontekście projektów infrastrukturalnych. Bazując na doświadczeniach z prowadzonych kontroli procedur zawierania umów dla projektów sektora transportowego PO IiŚ, CUPT przygotowało analizę problemu, porównanie rozwiązań w innych krajach i propozycję zmiany podejścia z perspektywy Instytucji Wdrażającej w systemie PO IiŚ.