etransport.pl: Przyszłość należy do gazu

22.06.11

Ograniczenia nałożone na armatorów przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) zmuszą ich do inwestowania w czystsze paliwa konwencjonalne i urządzenia do oczyszczania spalin, lub też w alternatywne paliwa, jak np. skroplony gaz ziemny (LNG).więcej...

Obwodnice Ropczyc i Lublińca otwarte

15.11.10

Obwodnice Ropczyc i Lublińca otwarte10 listopada br. otwarto dla kierowców obwodnicę Ropczyc zbudowaną w ciągu drogi krajowej nr 4 (Podkarpacie) i północną obwodnicę Lublińca w ciągu drogi krajowej nr 46 (Śląsk).

Budowa obwodnicy Ropczyc zlikwidowała ostatnie „wąskie gardło” na trasie Kraków - Rzeszów. Do tej pory krajowa „czwórka” przechodziła przez centrum miasta, co powodowało ogromne utrudnienia w ruchu. Teraz obwodnica przejmie ruch tranzytowy na kierunku wschód-zachód. Zmniejszenie ilości przejeżdżających przez centrum miasta samochodów, szczególnie ciężarowych, wpłynie korzystnie na stan bezpieczeństwa, zmniejszy uciążliwości wynikające z emisji spalin, dźwięku i drgań.

Wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obwodnicy nie oznacza jednak zakończenia wszystkich prac. Wykonawca zobowiązany jest do dokończenia wszystkich pozostałych robót związanych z kontraktem, głównie z drogami serwisowymi.

etransport.pl: Transporter na boku

08.06.11

Volkswagen Transporter wylądował na boku po groźnie wyglądającej kolizji.

etransport.pl: Nie umiemy żyć z morza

08.07.11

Z prof. Jerzym Młynarczykiem, prezesem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego (MSA) przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni, rozmawia Piotr Frankowski

etransport.pl: Śnieg na południu Polski

01.04.13

Kolejki na granicach.

etransport.pl: Otwarto Trasę Uniwersytecką

15.12.13

Już nie most im. Lecha Kaczyńskiego. Był bieg, był Mikołaj, nie było radnych PiS.