etransport.pl: Nauka wcale nie musi być nudna

15.08.11

Uczniowie z 49 szkół na terenie kraju kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor, przez ostatni semestr korzystali z Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno Spedycyjnych i Magazynowych.więcej...

Zabezpieczenie osuwisk na drogach nr 28 i 75

22.03.12

W tym roku zabezpieczone zostaną osuwiska w Łabowej na drodze krajowej nr 75 oraz w Siołkowej i Szymbarku na drodze krajowej nr 28, które uaktywniły się w czasie powodzi w 2010 roku.

Zgodnie z podpisanymi w ubiegłym tygodniu umowami z wykonawcami, mają oni opracować dokumentację, wykonać roboty budowlane i sprawować nadzór autorski przy zabezpieczaniu osuwisk. Wszystkie prace powinni wykonać w ciągu 8 miesięcy.

W Szymbarku, oprócz zabezpieczenia osuwiska na odcinku o długości około 250 metrów i powierzchni około 1000 m2, ma zostać odbudowana uszkodzona konstrukcja nawierzchni, przebudowane odwodnienie i odtworzone pobocza. Zakres prac obejmuje ponadto przebudowę przepustu, remont zjazdów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt tych prac wyniesie niespełna 935 tys. zł brutto.

ITS w nadzorze nad ruchem drogowym

15.06.14

Centralny System Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD został sfinansowany z unijnych funduszy. Niedawno ukończono kolejny etap tego projektu. Zasadniczym celem całego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obniżenie liczby wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi. Na realizację projektu złożyły się trzy główne zadania: kupno infrastruktury fotoradarowej do nadzoru nad ruchem drogowym, utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, wprowadzenie oprogramowania do przetwarzania danych dotyczących zarejestrowanych wykroczeń.

etransport.pl: Premierowe ekspozycje Citana na Dolnym Śląsku

29.11.12

Nowy model samochodu dostawczego ze stajni Mercedes-Benz – Citan, szturmem opanował Dolny Śląsk. Tuż po jego polskiej premierze, autoryzowany dealer marki, spółka Mirosław Wróbel, zaprezentował go szerszej publiczności m.in. z Wrocławia, Opola, Lubina, Wałbrzycha i Jeleniej Góry.

etransport.pl: Umowy na A1 wypowiedziane przez GDDKiA

08.09.12

Przez najbliższe 3 lata żaden ze współkonsorcjantów budujących dotąd autostradę A1 w województwie kujawsko-pomorskim nie będzie mógł startować w przetargach ogłaszanych przez GDDKiA.

Wrocław: rozbudowa ul. Parafialnej

15.12.10

Już jutro (15 grudnia) we Wrocławiu ruszą prace związane z rozbudową ulicy Parafialnej i Pawiej na odcinku Asfaltowa - Nenufarowa.

Wykonawca prac, firma Przybud, rozpocznie inwestycję od robót sieciowych w poboczu drogi. Roboty drogowe, prawdopodobnie z całkowitym zamknięciem dla ruchu kołowego rozpoczną się wiosną 2011 roku. Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln zł. Termin zakończenia zaplanowano na lipiec 2011 roku.

Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej na odcinku od ul. Nenufarowej do ul. Asfaltowej we Wrocławiu polegać będzie na rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, przebudowie kolidujących elementów sieci uzbrojenia oraz odtworzeniu docelowej nawierzchni drogowej wraz z chodnikiem.